Projekt Jízda králů ze Skoronic

Volný čas
Vlastivědné muzeum Kyjov připravilo společně se Základní školou Seifertova v Kyjově projekt „Jízda králů ze Skoronic“. Je určen pro 1. stupeň a má seznámit žáky se starobylým zvykem jízdy králů. Projekt je rozdělen do čtyř částí. V první části, která proběhla 2. května, pracovnice muzea Mgr. Taťjna Martonová v přednášce o jízdě králů seznámila děti s tím, co to vlastně jízda králů je, včetně výkladu o původu zvyku, jeho minulosti i současnosti. Ve druhé části přednášky Marie Holcmanová, dlouholetá organizátorka jízdy králů ve Skoronicích, seznámila děti se současnou podobou zvyku v obci. Součástí této části přednášky bylo i oblékání a drúžení krále, kterého představoval vybraný chlapec z publika. Zadrúžení předvedla tetička Rybová ze Skoronic. Na závěr byl promítnut 14´film o skoronské jízdě králů, která se jela v rámci Slováckého roku 2011. Film natočilo Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Masarykova muzea v Hodoníně. Ve druhé části projektu se ve dnech 6. a 7. května uskuteční praktická výuka výroby papírových ozdob na koně: 6. května výroba srdcat, 7. května výroba růží, mašlí a třásní. Třetí a čtvrtá část projektu bude v režii učitelek češtiny Mgr. Hany Čumbové a výtvarné výchovy Mgr. Stanislavy Julínkové. V hodině výtvarné výchovy budou děti malovat obrázky s tématikou jízdy králů a v hodině češtiny se pokusí o skládání vyvolávání. Žáci 5. třídy v rámci zvláštního úkolu napíší slohovou práci na téma jízdy králů. Nejzdařilejší práce budou prezentovány na webových stránkách školy i muzea.

Termíny