Středověký den

Volný čas
Akce je zasazena do období vlády Jiřího z Poděbrad, tedy do poloviny patnáctého století. 13.00 a 14.00 Sokolník Tocháček, 15.00 výcvik pozdně středověké pěchoty (Sdružení Švýcarská garda), 15.30 Dělostřelectvo a palné zbraně 15. st. (David Vobr - Ganancia + Garda), 16.30 Bitva o hradby, dětské středověké hry celý den (Poutníci štěstěny), dobový život vojenského ležení...
Termíny