Kotrmelce vesmírné spolupráce

Volný čas
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl.
Termíny