Tvrzení moderny

Výstava
Velký sál tak nabídne již druhou výstavu v této sezoně v trochu jiném výtvarném pojetí, než tomu bylo doposud. Uprostřed výstavního sálu bude postaven ojedinělý architektonický projekt, který dá vyniknout zajímavé sochařské sbírce. Uvnitř objektu bude vystaveno na 60 plastik a kreseb. Stavba jakéhosi sochařského pavilonu je sama o sobě sochou a vytváří ojedinělou poctu dějinám českého sochařství první poloviny 20. století. Průchod vnitřním labyrintem tematicky rozděluje celky secese a symbolismu. Čtyři tematické okruhy představují práce Josefa Václava Myslbeka, Františka Bílka, Josefa Mařatky, Stanislava Suchardy, Bohumila Kafky a dalších významných tvůrců této generace. Nezvratnost osudu a téma smrti pak na konci celé výstavy reprezentují v jedné ose umístěné plastiky Úzkost Otty Guttfreunda a dva dřevořezy – legendární Štursův Pohřeb v Karpatech ze sbírky továrníka Jindřicha Waldese a fatální, trýznivé Utrpení Josefa Kubíčka.
Termíny