Jarní koncert

Hudba
Účinkují studenti Mezinárodní hudební školy a Základní školy Martina Luthera pod vedením R. Fricové.
Termíny