Středověké kostely na Českobrodsku

Volný čas
Přednáška ředitele Regionálního muzea v Kolíně se zaměřením na architekturu a uměleckou výzdobu románských a gotických církevních památek v českobrodském regionu.
Termíny