Úspěšní mladí businessmani v ČR

Volný čas
S jakými podnikatelskými modely sklízí úspěchy nejmladší generace českých businessmanů? Jak těžké je dosáhnout úspěchu a co všechno musí člověk svému snu obětovat? Rozhoduje spíše talent, píle, nebo snad náhoda?
Termíny