Soběslav - město pětilisté růže

Výstava
Uměleckohistorická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě (památky a umění doby) i jejich zdejší „druhý život“.
Termíny