Oldřich Smutný - Kresby a fotografie z cest

Výstava
Termíny