KONZERVÁTORSKÁ MUZEJNÍ NOC

Výstava, Volný čas, Pro děti

Jubilejní 10. muzejní noc ve Vrchlabí.

Bohatý program od 16 do 23 hodin. Poznávání „muzejních“ škůdců, dílnička, kvíz a hry pro děti. Konzervátorská poradna, ukázky konzervátorských postupů, přednáška Péče o sbírkový fond v muzejních institucích s ukázkami restaurování, vernisáž výstavy Boleslavecká kamenina, komentované prohlídky výstavy Z půdy na výstavu. Závěrečný varhanní koncert R. Hanuše v klášterním kostele.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny