JAK SE (NE)STÁT ZÁVISLÁKEM

Volný čas
...v rámci kampaně Světový den bez tabáku, který připadá na 31.5. Interaktivní program primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, drogy, virtuální realita, poruchy příjmu potravy), asertivita, sebeobrana proti reklamě, principy rozhodování)

Termíny