Lenka Kovalová - Pohledy do jiné dimenze času

Výstava
Tvorba této frýdecko-místecké výtvarnice se zamýšlí nad základními lidskými hodnotami jako víra, naděje a láska. Obrazy podněcují diváka k meditativnímu zamyšlení se nad svým životem. Autorka vtahuje diváka pomocí kouzel barev, tvarů, stínů a světel do tajemné oblasti svého vnitřního světa. Už samotný název napovídá, že náš život má spoustu rovin a jen na nás záleží, zda je dokážeme vnímat. L. Kovalová nám k tomu dává příležitost – v jejich obrazech se nám nabízí tyto roviny nalézt. Z technik bude zastoupen sametový pastel, kde uplatňuje svou osobitou škálu barev, setkáme se ale také s olejomalbou a akrylem.
Termíny