Lety - 1942

Divadlo
Hudebně-divadelní nscenace pojednává o osudech obětí českého koncentračního tábora v Letech u Písku, jenž byl nazýván „Cikánským táborem“. Byl určen pro „cikány, cikánské míšence a cikánským způsobem kočující osoby“. Přestože problematika tábora u Letů je hodně medializována, nikde nelze nalézt podrobnější popis událostí, které se v táboře odehrály. Nejrozsáhlejší dílo, pojednávající o osudu tohoto tábora a jeho obětí, je soubor výpovědí přeživších vězňů a jejich rodin Tíživé mlčení Paula Polanského, z něhož scénář této inscenace vychází.
Termíny