Fotoklub Bohumín

Výstava
Bohumín není velké město, přesto však v něm kultura hraje důležitou roli. Je zde např. kino, knihovna, kulturní sdružení Maryška, v Domě dětí a mládeže pracují zájmové kroužky. V Bohumíně ale také aktivně působí řada skvělých fotografů. Jejich práce můžeme shlédnout na chodbách Městského úřadu, ve foyer kina, na chodbách škol, v knihách, časopisech a odborných publikacích. Ve fotografiích uchovávají slavnostní a šťastné dny našich nejbližších. Někdy tyto fotografy spatříme, jak ukryti na meandrech Odry tiše a trpělivě čekají, až na hladině přistane volavka nebo vypluje bobr, potkáme je uprostřed města, jak zaznamenávají život kolem nás, spatříme je na každé významnější stavbě v našem okolí. Bez jejich fotoaparátu by neproběhla žádná kulturní, sportovní či politická akce. Ale neuvidíme je, jak někde na druhém konci světa pro nás zaznamenávají dobrodružství horolezeckých či speleologických expedic, jak hluboko v džungli nebo stepi hledáčkem svého fotoaparátu pátrají po dosud nepoznaných tajemstvích přírody. Jak mezi jezery a vrcholky hor čekají na to nejlepší světlo … A přesto jsou tady mezi námi a chtějí představit své práce široké veřejnosti; a to si dnes bez prezentace na internetu ani neumíme představit. Proč tedy nepřipravovat společné výstavy fotografií, které s přispěním autorů s různým zaměřením pak budou mnohem bohatší a možná i přitažlivější. Proč neříci i jiným městům, kde pracují fotokluby, že i v malém Bohumíně jsou lidé, kteří dokázali povýšit svého koníčka či pro
Termíny