Hledá se srdce. Zn.:Naléhavé!

Volný čas
Setkání se studentem Slezského gymnázia, který se dlouhodobě zabývá problematikou kardiovaskulárního systému člověka, chce seznámit širokou laickou veřejnost s fyziologií a prací srdečního svalu, ale i se zhoubnými srdečně-cévními chorobami. Zprostředkuje informace o stavu pacientů po transplantaci srdce (z IKEM i z CKTCH), kteří jsou nyní odkázáni na pomoc imunosupresivních léčiv, či s postřehy z prostředí operačního sálu plného kardiochirurgů. V centru našeho společného zájmu bude tedy srdce, jež nám svými periodickými stahy vlastní svaloviny vhání do cév životadárnou krev.
Termíny