Autorský deník a jeho role při psaní knihy

Volný čas
Autorský deník je jeden z nejúčinnějších nástrojů, které autorovi pomáhají při přípravě a následném psaní knihy. Vysvětlíme si k čemu je autorský deník dobrý, jak se píše a následně používá. Velkou pozornost budeme věnovat přípravnému období před započetím psaní knihy a rovněž závěrečným pracím na knize. Přednáší Mgr. Markéta Dočekalová, scenáristka a spisovatelka.
Termíny