Den otevřených dveří Státního oblastního archivu v Zámrsku

Výstava, Volný čas
Státní oblastní archiv v Zámrsku si dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který je pořádán v rámci Mezinárodního dne archivů.

Pro návštěvníky archivu budou připraveny např. prezentace archivářovy práce, komentované prohlídky vnitřního areálu archivu či ukázky archiválií. Nebude zapomenuto ani na nejmenší návštěvníky, pro které je připravena malá výtvarná dílnička.

Termíny