Májová výstava

Výstava
Výstava prací žáků Základní školy, Mateřské školy speciální a dětského domova Nymburk.
Termíny