Sídliště, které neexistuje

Volný čas
Sídliště u soutoku 1958-59. Diskuzi vede Ladislav Zimund Lender.
Termíny