XVII. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů

Hudba
V programu, v rámci oslav osvobození, vystoupí dětské pěvecké sbory: „Pěvecký sbor“ ZŠ Plánice, „Sluníčko“ MŠ Koldinova, „Prvňáčci“ ZŠ Čapkova, „Zvoneček“ Masarykova ZŠ, „Pěvecký sbor“ ZŠ Plánická,„Dětský pěvecký sbor“ ZUŠ Nýrsko, „Fialky“ ZUŠ Klatovy, „Karafiát“ ZŠ Čapkova, „Sněženky a Machři“ Masarykova ZŠ.
Termíny