Vladimír Sychrovský - Pohlceni světlem nevidíme světlo

Výstava
Svou tvorbu grafickou i jinou představí písecký rodák, střelec molekulární spektroskopie a výtvarník máchovského ražení.
Termíny