Příběhy předmětů: Veronika Dudková – Jiří Orna: Archeologické doklady obléhání Plzně husity

Volný čas
O událostech v Plzni v období husitství nám poskytují písemné zprávy poměrně velké množství informací. Hmotné doklady či archeologické situace, které bychom mohli spojit s tímto obdobím, však zatím evidujeme v množství spíše marginálním. Přednáška shrne dosavadní archeologické prameny získané v plzeňském prostředí, které lze vztáhnout k období husitských válek.
Termíny