Přednášky k výstavě ze středu ven - Umění regionů 1985-2010

Volný čas
Představena budou umělecká centra České Budějovice (Jiří Ptáček) a Plzeň (Marcel Fišer).
Termíny