Léčivá meditace - partnerské vztahy

Volný čas
Posláním Renáty Roweny Bittové je předávat lidem naději, učit je lásce a vidět ji ve všem a všech. Inspirovat všechny, kteří chtějí žít radostným, praktickým způsobem v této výjimečné transformační době Vodnářského věku. Přednáška Renáty Roweny Bittové.
Termíny