Mariánské milování

Hudba
Mariánské písně jsou zřejmě nejstarší souvisle tradovaný písňový žánr naší kultury: s počátky v latinském zpěvu 4. a 5. století, u nás pak s vrcholem v baroku a dlouhým dozníváním až do poloviny 20. století. Jejich množství nelze spočítat, v jejich melodice a metaforice však nových motivů už téměř nepřibývá. Mají tak půvab zastaveného času.
Termíny