Někdo to rád logické!!!

Divadlo
Vulkán, rok 2151 pozemského kalendáře. Národ oddaný logice není pod povrchem tak vyrovnaný a jednotný, jak by se galaxii rád prezentoval. Mnoho jedinců má tendenci se odklánět od logické doktríny, kterou prosazuje vrchní velení. Chtějí opět prožívat hluboko skryté emoce. Dopomáhá jim k tomu cukr, látka, která na Vulkánce působí stejně, jako alkohol na pozemšťany. Látka, která je pro své účinky na celém Vulkánu přísně zakázaná. Ale jako v každé zemi a na každé planetě se vždy najdou tací, kteří umí okovy prohibice povolit...
Termíny