Jak je možné pokračovat ve vztazích po zradě, nevěře, lži?

Hudba
Otázky nastiňující situace z každodenního života, v nichž vztahy všech úrovní (partnerské, profesionální, mezi rodiči a dětmi) procházejí těžkými otřesy. Společné nacházení cest k překonání těchto těžkých zkoušek. Setkání s PhDr. Patricie Anzari, CSc., přední představitelkou transpersonální psychologie v ČR.
Termíny