Nový občanský zákoník v praxi

Volný čas
Cílem přednášky je nastínit vliv občanského zákoníku na život každého z nás. Dotkneme se hlavních změn a novinek, které s sebou zákon přinesl. Zejména pak důsledku pravidla „stavba jako součást pozemku“ a změn v dědickém právu. Důraz bude kladen i na seznámení s novou terminologií zákona (svéprávnost, služebnost, reálné břemeno). Prostor bude věnován také dotazům a diskusi. Přednáší JUDr. Tereza Krupová.
Termíny