František Bílek - Poutník v bezčasí

Výstava
František Bílek (1872-1941) je považován za synonymum symbolismu. Proslul hlavně jako sochař a řezbář, ale my představíme jeho kresby a grafiky jako předstupeň Bílkových sochařských děl. Grafiky ze sbírek GVUO.
Termíny