Doba kamenná

Výstava
Archeologická výstava.
Termíny