Voda - učme se jí rozumět

Výstava
Cílem výstavy je osvětové působení na veřejnost. Skrze poznání dosud neznámých vlastností vody prohloubit vědomý vztah člověka k vodě a tím podporovat šetrné nakládání s touto základní látkou. Výstava založená na bohatém fotografickém materiálu. Seznamuje s málo známými podobami a projevy vody. Návštěvníci se dozví v jakých základních formách se voda pohybuje, jak rozdílně se chová pramenitá a upravená voda, jaký vliv na „živost“ (pohyblivost) vody mají i nepatrné zbytky mycích prostředků či materiál vodovodního potrubí, jak rychle se znečistěná voda v přírodě dokáže zotavovat, jak zvláštním jevem je obyčejná kapka vody a co všechno se stane, když spadne do vody...
Termíny