Moravské inspirace

Hudba
Komorní cyklus. Duo pro housle a violu - Petr Tomeš. Cestou k poslednímu, duo pro dvoje housle - Martin Dohnal. Tři madrigaly pro housle a violu, H 313 - Bohuslav Martinů. Sonáta C dur pro dvoje housle, op. 56 - Sergej Prokofjev. Trio pro dvoje housle a violu - Miloš Orson Štědroň. Vystoupí: viola - Mojmír Kačírek, housle - Miloslav Vrba, housle - Hana Kubisová.
Termíny