4. svět

Volný čas
Dokumentární projekt „nových chudých“, tedy těch, kteří ještě donedávna náleželi ke střední třídě a dnes mají status „parazitů“. Společnost hledá různé způsoby řešení jejich problémů. Přesouvání hůře prosperujících jedinců do sídlišť nebo čtvrtí mimo centra měst je obvyklou praxí. 4. svět je zemí zřízenou pro sociálně slabé a zároveň funguje jako oblast vyhrazená experimentům prováděných na těchto občanech současnou společností.
Termíny