Den otevřených dveří archivu

Volný čas
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Vás srdečně zve na čtvrtý Den otevřených dveří archivu, který se uskuteční v pátek 23. května 2014. V tento den bude veřejnosti přístupná celá budova archivu včetně jinak přísně střežených depozitářů, skrývajících důležité archivní dokumenty z dávné i nedávné minulosti, knihovny a konzervační a restaurátorské dílny. Letošní den otevřených dveří s názvem MY, VY A GENEALOGIE... bude zaměřen na vlastní bádání po předcích s praktickými ukázkami a zodpovězením základních otázek: Jak začít? Jaké prameny využít? Do kterého archivu se podívat? Lze využít internet? Jak může vypadat rodokmen? Návštěvníci včetně těch nejmenších si mohou vyzkoušet nakreslit rodokmen či navrhnout osobní erb. Začátky prohlídek budou vždy v každou sudou hodinu od 10,00 do 18,00 (10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00).

Termíny