10. jubilejní jarní eurovýšlap Retz – Znojmo

Volný čas
jednodenní autobusový zájezd pořádá KČT Jiskra ve spolupráci s DDM Kyjov. Start pochodu: 8:00–10:00 na Nové radnici v Retzu na hlavním náměstí Hauptplatz. Pro účastníky pochodu bude v 7:30 h přistaven zdarma autobus do Retzu, odjíždět bude z autobusového nádraží ve Znojmě. Odjezd v 5:30 h z parkoviště DDM Kyjov. Slavnostní zahájení: v 8:30 h zástupci města Retzu, Znojma a KČT. Eurotrasa 19 km: náměstí Hauptplatz Retz, Znojmo. Cíl pochodu: nádvoří znojemského hradu pod Rotundou sv. Kateřiny 13:00–16:00. 14:30–17:00 kulturní program za účasti hudebních skupin. Startovné: 30 Kč při prezenci. Po zaregistrování obdrží účastník pochodu poukázku na občerstvení v cíli a mapu pochopu s popisem. Cena 150 Kč (zahrnuje dopravu z Kyjov do Znojma a zpět). Alternativní program: Vycházka na trase Nový Šaldorf – Konice – Kraví hora – údolí Dyje – Znojmo (délka 5,5 km), potom prohlídka města – vlastní program. Vycházku organizuje pan Miroslav Šťastný. Časový program zájezdu bude případně upraven po vzájemné dohodě účastníků. Nutné se závazně přihlásit a uhradit nejpozději do 7.5. (ST) u paní Soldánové (DDM Kyjov), tel.: 518 612 139.

Termíny