Slavnostní mše svatá

Volný čas
Zve Obec Valašská Senice. Mše se uskuteční u kaple sv. Huberta a Josefa nad Val. Senicí. Celebruje P. Jan Kornek

Termíny