Májové zastavení u varhan

Hudba
Vystoupí varhaník baziliky sv. Markéty v Břevnově, Marek Čihař, který zároveň působí i jako zastupující dómský varhaník ve Svatovítské katedrále.
Termíny