Audience u císaře Karla I.

Volný čas
Tradiční historická akce, při níž si renesanční zámek připomíná slavnou minulost, spjatou s osobností posledního českého krále, blahoslaveného císaře Karla I. s celým vládnoucím rodem Habsbursko-Lotrinským od roku 1574 až do roku 1918. Slavnostní nástup vojenských historických jednotek, přelet historických letadel, průvod do Staré Boleslavi, promenádní koncert (dechová hudba 6. praporu polních myslivců z Náchoda), Zítra rukujeme! (vojensko-historický program, účinkují tradiční vojenské regimenty, režie Radim Dufek), program pro děti.
Termíny