Prvomájový jarmark

Volný čas
Výstava historických vozidel, jarmat, k dobré pohodě hraje Kvintet.
Termíny