Zima a kámen

Výstava
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Varnsdorfu.
Termíny