Požehnání umělecké panenky

Volný čas
Požehnání umělecké panenky vyrobené u příležitosti narození Jeho královské Výsosti prince Georgie Alexandra Louise z Cambridge. V rámci této akce budou probíhat prohlídky pro děti za doprovodu princezny a klasické prohlídky zámeckých interiérů obohacené o výklad o historických panenkách včetně ukázky několika exponátů historických panenek a následně setkání s posvěcenou panenkou Georgem.
Termíny