Země a její muzeum - historie muzejnictví ožívá

Výstava
Uchovávat doklady o kultuře a přírodě, vědecky je zpracovávat a seznamovat s nimi veřejnost. Taková je základní myšlenka muzejnictví. I toto odvětví lidské činnosti má však své dějiny. S historií slezských muzejních institucí se nyní mohou seznámit návštěvníci Historické výstavní budovy. Pojďte s námi proti proudu času a poznejte historii nejen Slezského zemského muzea. Výstava nabízí rámcový pohled na dějiny muzejnictví ve Slezsku. Představuje typy sbírek, jejich rozmanitost a mnohdy pozoruhodné osudy jednotlivých sbírkových předmětů. Připomíná důležité a výjimečné osobnosti, které díl svého života zasvětily poznávání a uchovávání kulturního a přírodního dědictví, aby jej mohly bezpečně předat dalším generacím. Výstava návštěvníky provede dvěma staletími slezského muzejnictví a nastíní také měnící se postavení muzejních institucí na příkladu Slezského zemského muzea. Výstava, která zaplňuje celé přízemí Historické výstavní budovy, v sobě skrývá mnohé unikáty. V první části, věnované nejstarším sbírkovým předmětům, si tak mohou návštěvníci prohlédnout největšího brouka světa, tesaříka, zajímavého lišaje oleandrového, či se díky zachovaným záznamům dozvědět o nevšedním příběhu jedné zásilky exotických brouků, které putovaly z Nové Guineje do Čech. Bez povšimnutí jistě nezůstane ani kolekce představující městské právo útrpné, či kartonáž, která v poválečných dobách byla převezena do Náprstkova muzea v Praze. A stranou nezůstanou ani pohnuté osudy sbírkových předmětů i muzejní
Termíny