Počátky ostravského filmu - Milan Lesňák

Volný čas
Cyklus besed a projekcí s lidmi, kteří byli u toho. Akce je podporována z programu CZ-PL přeshraniční spolupráce Cíl 3.
Termíny