Jiří Hanibal - Memento (A)mori

Výstava
Výstava zahrne na padesát kreseb a maleb z posledního desetiletí autorovy tvorby. Český malíř žijící ve Francii zde vedle svého nového cyklu ilustrací k Erbenově Kytici představí sérii starozákonních výjevů i brutalistní malby s intimní tématikou. Jiří Hanibal se v Praze prezentuje sporadicky, o to více je jeho výstava na současné kulturní scéně překvapivým objevem.
Termíny