Ivan Ženatý - recitál

Hudba
Ivan Ženatý patří k respektovaným houslovým virtuosům. Pro letošní sezónu přijal nabídku stát se rezidenčním umělcem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Houslista se vždy ke spolupráci s FOKem hrdě hlásil. V letošní sezóně vystoupil nejprve za doprovodu našeho orchestru v listopadu, kdy přednesl s velkým ohlasem Brittenův houslový koncert. V prosinci vedl v kostele Šimona a Judy mistrovský kurz pro studenty konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol. V úterý 29. dubna se můžeme v kostele sv. Šimona a Judy těšit na jeho sólový recitál, na kterém představí velmi pestrý repertoár – interpretačně náročná ale posluchačsky vděčná díla skladatelů od baroka po 20. století.
Termíny