Českomoravské paralely

Hudba
Dvořák versus Janáček v podání předního českého violoncellisty Jana Škrdlíka, mimořádné klavíristky Moniky Chmelařové, Jitky a Ondřeje Koláčných (housle), Zuzany Pelcové (klavír).
Termíny