Jak chutná tvůj otisk

Divadlo
Námět vzešel z mnoha dlouhých rozprav obou tvůrců o jejich vnímání světa a o citlivosti lidí. Ústřední postavou je dívka, jež se snaží fungovat ve světě všednodennosti, je ale stále více ovlivněna svým intenzivním vnímáním všeho, co jí obklopuje, touhou po svobodě a poezií.
Termíny