Jakub Sýkora: Gauč je gauč

Výstava
Jakub Sýkora, vystupující také pod pseudonymem Kukryniksa (nar. 1984 v Rakovníku), absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze (2000 – 2004) a pražskou Akademii výtvarných umění (2006 – 2012, Ateliér Nová média II V. Bromové, Ateliér Malba I J. Sopka). V roce 2010 studijně pobýval na Satakunta University of Applied Sciences v Kankaanpää (Finsko). Kromě malby a volného umění se věnuje také grafickému designu (např. spolupráce na komiksu Chyba, 2011). V roce 2013 získal Cenu Jana Zrzavého pro mladé české a francouzské umělce pracující v Bretani a v letošním roce 2014 se stal finalistou Ceny kritiky. V Ostravě se autor představí souborem intimně laděných obrazů z poslední doby, které nahlížejí zdánlivě stejnou předmětnost z různých percepčních stanovišť. Vzniká „mapa“ banalit, jejíž rozmanitost je dána odlišným východiskem k volbě a pojednání motivu vkládaného pokaždé do jiných významových kontextů. Impulzem jsou tu autorovi např. dětská vzpomínka (Rozbité těžítko, 2014), literární inspirace (Paní Maigretová, 2014), náhodná „nálezová situace“ v rovině věcných konstelací bytu (Rozestlaná postel, 2013), předmět, s kterým je autor dlouhodobě koexistenčně sžitý (Gauč, 2013) apod. Obraz se stává komplexním, nediskursivním celkem ukládajícím a přenášejícím živou zkušenost spatřeného a prožitého prostřednictvím výrazovým prostředků a jazyka malby. Jevová skutečnost je tu, na rozdíl od pojmových definicí, mnohem bohatší a rozmanitější, protože je vázána na neredukovaný, nijak
Termíny