Ivan Ženatý

Hudba
Svým mimořádně bohatým repertoárem (zahrnujícím přes padesát houslových koncertů od Bacha, Vivaldiho, přes Beethovena, kompletního Mozarta a všechna velká romantická díla až k Stravinskému, Brittenovi, Schnittkemu a Henzemu) oslovuje houslista Ivan Ženatý široké publikum, aniž by na okamžik opustil svět klasické hudby. Kromě samozřejmé technické perfekce býva oceňován jeho vkus pro styl a podmanivá krása tónu.
Termíny