Noc kostelů

Volný čas
Římskokatolická farnost Strážnice se připojuje k celostátní akci. Myšlenka zpřístupnit kostely v noci vznikla v roce 2005 ve Vídni. V roce 2009 se stala inspirací také v ČR, kde se v loňském roce do této akce zapojilo 1300 kostelů. Součástí akce budou komentované prohlídky i bohatý kulturně duchovní program. Bude zahájena po mši svaté, jež začne v 18:00 hod. Všichni jsou srdečně zváni. Centrum pro rodinu organizuje od 19:00 hod. do 22:00 hod. program na zahradě sv. Martina - opékání špekáčků, zpívání u táboráku, videoprojekce, hry.

Termíny